ΓΕΝ.ΔΕΙΚΤΗΣ MET. % ΤΖΙΡΟΣ
725,41  0,46% 36.641.796,03 €
*Τιμές με 15 λεπτά καθυστέρηση, Πηγή: InForex.gr