ΓΕΝ.ΔΕΙΚΤΗΣ MET. % ΤΖΙΡΟΣ
776,80  0,65% 40.295.376,01 €
*Τιμές με 15 λεπτά καθυστέρηση, Πηγή: InForex.gr