ΓΕΝ.ΔΕΙΚΤΗΣ MET. % ΤΖΙΡΟΣ
648,71  -0,51% 39.704.671,72 €
*Τιμές με 15 λεπτά καθυστέρηση, Πηγή: InForex.gr