ΓΕΝ.ΔΕΙΚΤΗΣ MET. % ΤΖΙΡΟΣ
852,81  0,6% 70.100.089,65 €
*Τιμές με 15 λεπτά καθυστέρηση, Πηγή: InForex.gr