ΓΕΝ.ΔΕΙΚΤΗΣ MET. % ΤΖΙΡΟΣ
849,07  0,37% 59.905.102,46 €
*Τιμές με 15 λεπτά καθυστέρηση, Πηγή: InForex.gr