ΓΕΝ.ΔΕΙΚΤΗΣ MET. % ΤΖΙΡΟΣ
668,55  0,61% 63.163.766,12 €
*Τιμές με 15 λεπτά καθυστέρηση, Πηγή: InForex.gr