ΓΕΝ.ΔΕΙΚΤΗΣ MET. % ΤΖΙΡΟΣ
754,36  -1,6% 34.523.861,94 €
*Τιμές με 15 λεπτά καθυστέρηση, Πηγή: InForex.gr